Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Znovuotevření školy od 30. 11. - informace

Znovuotevření školy od 30. 11. - informaceDatum konání:
18.11.2020

Vážení rodiče,

Od 30.11.2020 je opět umožněna prezenční výuka všech žáků 1. stupně.

Základní informace k provozu školy:

Výuka

- Prezenční výuka bude pro všechny žáky školy probíhat v době 7.45-11.25 hod. v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

- Ve škole nebudou probíhat hodiny tělesné výchovy a zpěv. V případě příznivého počasí budeme výuku realizovat v okolní přírodě (prosím, vybavte děti vhodným teplým oblečením).

Odchody domů:

Žáci, kteří nechodí na oběd nebo do ŠD odchází domů hned v 11.25 hod.

Ostatní žáci odchází domů nebo do ŠD dle předpokládaného harmonogramu obědů.

Žáci nemají po obědě dovoleno pohybovat se po budově školy, v zádveří mohou čekat pouze děti, kteří čekají na sourozence, se kterým odchází domů.

 

Školní družina

- Také provoz školní družiny může probíhat pouze v homogenních skupinách (3., 4. stupeň PES). Z tohoto důvodu můžeme zatím organizačně zajistit školní družinu (ranní i odpolední) jen pro žáky 1.-3. ročníku.

- Pro 4. a 5. ročník jsme schopni školní družinu zajistit až od 2. stupně PES.

- Konec provozní doby školní družiny je pro 1.-2. ročník 15.00 hod., pro 3. ročník 15.30 hod.

 

Oběd

Po ukončení dopolední výuky bude pro žáky zajištěn oběd ve školní jídelně s přísnějšími nároky na hygienu a rozestupy žáků a to v době 11.25-12.45 hod. Předpokládaný odchod žáků na oběd:

4. ročník – 11.25 hod.

5. ročník – 11.40 hod.

3. ročník – 11.55 hod.

2. ročník – 12.10 hod.

1. ročník – 12.25 hod.

Organizace odchodu žáků na oběd je záměrně přizpůsobena tak, aby žáci 4. a 5. ročníku mohli odcházet na autobus nebo vlak.

 

Všechny výše popsané činnosti budou probíhat za zvýšeného hygienického režimu, daného metodikou MŠMT. Žádáme rodiče, aby děti vybavili na výuku a do ŠD a ŠJ dostatečným počtem ochranných roušek (i sáček na roušky). Děti, které navštěvují ŠD, musí mít alespoň 3 náhradní roušky na den.

 

Milada Podolská

ředitelka školy

 

Informace k provozu škol a školských zařízení (příloha)

Opatření PES pro oblast školství (příloha)

 


 

Vážení rodiče,

Vláda ČR rozhodla, že s účinností od 18.11.2020 je povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol ve škole.

Aktuálně máme již nyní nastavené parametry provozu školy:

- Od středy 18.11.2020 nastoupí do školy žáci výše uvedených ročníků - vyučování bude končit každý den v 11:25 hod. Žáci se nebudou na žádnou vyučovací hodinu spojovat.

- Od středy 18.11.2020 je v provozu školní jídelna - na oběd bude chodit vždy pouze jedna třída, ani zde nebude docházet ke spojování. Obědy mají všichni automaticky přihlášeny (kdo obědy nebude chtít, musí si je odhlásit ve školní jídelně).

- Součástí provozu školy bude i činnost školní družiny pro žáky 1. a 2. tříd /ranní i odpolední/ - ranní družina v době 6:15-7:30, odpolední v době 11:25-15:00, každý ročník bude v jiné třídě.

- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

- Ve škole nebudou probíhat hodiny tělesné a hudební výchovy. Ve třídách budou lavice rozmístěny tak, aby nedocházelo k blízkému kontaktu. Bude se v nich pravidelně a často větrat. Žáci budou chodit co nejvíce na čerstvý vzduch (prosím, vybavte děti vhodným teplým oblečením).

Všechny výše popsané činnosti budou probíhat za zvýšeného hygienického režimu, daného metodikou MŠMT. Žádáme rodiče, aby žáky vybavili na výuku a do ŠD a ŠJ dostatečným počtem ochranných roušek (i sáček na roušky).

Děkuji za pochopení a součinnost při znovuotevírání školy.