Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Informace ČSSZ

Informace ČSSZ0šetřovné – aktuální informace pro rodiče

Senát ČR schválil návrh zákona, který po dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení upravuje podmínky pro poskytování ošetřovného. Zároveň dochází i ke zvýšení věkové hranice dítěte, na které lze čerpat ošetřovné za současných mimořádných opatření.

Jaké jsou podmínky pro poskytování ošetřovného?

Prodloužení doby poskytování dávky

Ošetřovné se zaměstnancům poskytuje podle zákona o nemocenském pojištění z důvodu uzavření dětských zařízení a doba jeho výplaty se prodlužuje na celou dobu trvání mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení.

Zvýšení věku dítěte, na které je možné dávku čerpat

Ošetřovné náleží při uzavření základních škol i při péči o děti starší 10 let, a to až do dovršení 13 let věku. Stejně tak náleží ošetřovné i v případě, že je nutné postarat se o hendikepované osoby starší, jež byly umístěny v zařízeních určených pro péči o osoby závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách anebo nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření.

Ošetřovné se bude poskytovat za kalendářní měsíc

Dávka bude náležet v rámci daného měsíce vždy za dny, ve kterých byla poskytována péče. Po skončení daného měsíce uvede žadatel o dávku na zvláštním tiskopisu Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ve které dny péči poskytoval. Pokud má zajištěno hlídání, není na překážku, aby v některé dny vykonával práci pro zaměstnavatele. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat.

Zůstává možnost vystřídat se v péči

Nárok na ošetřovné může uplatnit ještě i druhá osoba a v rámci daného měsíce se mohou s původní pečující osobou v poskytování péče libovolně vystřídat (nikoli však v jednom kalendářním dnu). Každé z osob se pak vyplatí ošetřovné za ty dny, kdy péči poskytovala, tak jak je po skončení daného měsíce uvede na tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení.

Uplatnění nároku a výplata dávky

K žádosti o ošetřovné je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení. Zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předá podklady pro rozhodnutí o dávce příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

 

Přílohy

Vzor vyplněné žádosti o ošetřovné - kde stažení zde

Tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ - ke stažení zde

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné - ke stažení zde


Žádosti o ošetřovné lze i nadále potvrzovat ve škole po předchozí telefonické (727 814 657) či emailové domluvě (reditel@zsprikazy.org). Preferujeme ale zaslání potvrzené žádosti na email.