Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Den v MŠ

Den v MŠ

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na potřeby dětí. Denně jsou pravidelně zařazovány pohybové aktivity, pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Je uplatňován individuální přístup. Děti mají dostatek prostoru pro hru, mají možnost dokončit ji nebo se k ní později vrátit. Děti pracují svým tempem. Plánování činností vychází z potřeb dětí. Není překračován počet dětí ve třídě.

od

do

pevné součásti režimu dne

6.00

 

 

8.30

 

 

scházení dětí

volně spontánní zájmové aktivity

individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami

8.30

8.45

ranní cvičení

8.45

9.25

hygiena, dopolední svačina

9.25

9.50

didakticky cílené činnosti

9.50

11.50

pobyt venku, v případě nepříznivého počasí náhradní činnost

11.45

12.30

hygiena, oběd

12.30

14.00

odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14.00

14.30

hygiena, odpolední svačina

14.30

 

16.15

 

odpolední zájmová činnost a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

rozcházení dětí

 

foto

Pedagogové zajišťují vstřícnou atmosféru v kolektivu, při jednotlivých činnostech, hrách, případně zajistí osobní soukromí dětí, pokud to dítě potřebuje (klidný koutek, případná neúčast na některých činnostech apod.).

K realizaci plánovaných činností si pedagogové vytvoří vhodné materiální podmínky.

Při své práci budou pedagogové vytvářet podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.