Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty školy > Šablony III pro ZŠ a MŠ Příkazy

Šablony III pro ZŠ a MŠ Příkazy

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022494

Realizace: 1.9.2021 – 31.1.2023

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Konkrétně se jedná o aktivity rozvíjející ICT, aktivity se zaměřením na zkvalitnění výuky na MŠ a ZŠ prostřednictvím personální podpory (školní asistent ZŠ), zaváděním nových metod do výuky a aktivit se zaměřením na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů sdílením zkušeností pedagogů, sociální integrace žáků v rámci doučování a klubů pro žáky a aktivit se zaměřením na osobnostně sociální a aktivity extrakurikulární (projektové dny). Z projektu jsou hrazeny následující konkrétní aktivity v celkové dotaci 462 730,- Kč:

Školní asistent personální podpora ZŠ

Klub pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den ve výuce (povinná aktivita ZŠ)

Projektový den mimo školu (MŠ)

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv (MŠ)

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ – 48 hodin/48 týdnů

Projektový den ve výuce (povinná aktivita MŠ)

 

Šablony III pro ZŠ a MŠ Příkazy-plakát

Plakát A3 povinná publicita-page-001.jpg