Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Historie

Historie

Z historie školy

Příkazské děti se své první školy dočkaly v roce 1867, do té doby docházely do Nákla a ty, které v zimě pro nedostatek teplého oblečení nemohly do Nákla docházet, navštěvovaly zvláštní školu domácí, výpomocnou. Učebnou byla volná jizba v některém domě v Příkazích.

V roce 1903 inspekce okresní školní rady konstatovala, že stará škola z roku 1867 nevyhovuje a začalo se jednat o přístavbě. Po rozhodnutí zastupitelstva v roce 1911 – postavit novou budovu pro pět tříd, se počátkem března 1912 začíná pod vedením místního stavitele Josefa Bracha se stavebními pracemi. Nová budova, vysvěcená 22. září 1912, vyrostla v sousedství původní školy, kde se v současné době nachází sídlo obecního úřadu.

186 žáků zasedlo do školních lavic 24. září 1912. O dva roky později, během první světové války, sloužila škola jako nemocnice pro raněné vojáky, pro vyučování museli být z nařízení c. k. okresní rady uvolněny tři místnosti.

Za protektorátu – v roce 1943 zde okupanti zřídili napůl německou školu pro děti německých rodin z celého okolí, přistěhovaných na Hanou z Bezarábie.

K velkým opravám a potřebným změnám v budově dochází za působení pana ředitele Aloise Běhala (1949 – 1958). Necitlivá výměna oken však změnila celkový ráz stavby, což bylo spíše ku škodě. Modernizaci objektu dokončuje v letech 1958 – 1989 pan ředitel Stanislav Žváček.

Základní škola Příkazy