Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Organizace výuky a testování žáků od 12. 4. 2021

Organizace výuky a testování žáků od 12. 4. 2021ORGANIZACE VÝUKY A TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ od 12. 4. 2021

Výuka nebude probíhat rotačním způsobem. Jednoduše řečeno: všichni žáci od 1. – 5. ročníku budou chodit do školy.

Prezenční výuka bude pro všechny žáky školy probíhat od 7.45 hod. v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Ukončení výuky jednotlivých tříd bude ještě upřesněno. Organizaci odchodu přizpůsobíme žákům, kteří odcházejí na autobus nebo vlak.

Ve škole nebudou probíhat hodiny tělesné výchovy a zpěv. V případě příznivého počasí budeme výuku realizovat v okolní přírodě (prosím, vybavte děti vhodným oblečením).

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, bude škola  absenci evidovat jako omluvenou. Dle možností školy a učitelů se budeme snažit individuálně podpořit takového žáka při samostatném vzdělávání např. posíláním týdenních plánů, poskytnutím samostatné práce, možnost připojit se do některých hodin on-line, individuální konzultací, apod.

INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Testování - leták

Od 12. 4. 2021 je školám uložena povinnost testovat žáky. Testování žáků bude probíhat tzv. samoodběrem pravidelně 2x týdně (pondělí a čtvrtek) antigenními testy v kmenové třídě s paní učitelkou. Žáci, kteří přijdou do ranní družiny, budou testování ihned po příchodu.

Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními. 

V případě testování žáků 1.- 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). V tomto případě testování proběhne ve speciálně vyčleněné místnosti.

Naše škola obdržela testovací sady Singclean. Odkaz na instruktážní video k testování https://www.youtube.com

Testování se neprovádí u osob

  • které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19. 

  • které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.


Informace, instrukce a všechny potřebné postupy k testování jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních https://testovani.edu.cz/

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

V základní škole jsou žáci a všichni zaměstnanci povinni nosit respirátor nebo (pouze v případě žáků) chirurgickou roušku. Prosím, vybavte děti náhradním respirátorem či rouškou.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Z organizačních důvodů a specifických požadavků na homogenitu skupin nelze zajistit plný provoz školní družiny. Družina (ranní i odpolední) bude zajištěna pouze žákům 1. - 3. ročníku. 

Konec provozní doby školní družiny je pro 1. - 2. ročník 15.00 hod., pro 3. ročník 15.30 hod. 

STRAVOVÁNÍ

Po ukončení dopolední výuky bude pro žáky zajištěn oběd ve školní jídelně s přísnějšími nároky na hygienu a rozestupy žáků.

Obědy budou žákům, kteří se pravidelně stravovali, automaticky přihlášeny.

 

Děkuji za součinnost při znovuotevírání školy.

 

Milada Podolská

ředitelka školy