Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > PREVENTIVNÍ SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ

PREVENTIVNÍ SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍINFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Preventivní testování žáků proběhne v termínech 1., 6. a 9. září 2021 vždy v 7.45 hod. tzv. samoodběrem antigenními testy v kmenové třídě s paní učitelkou. První testování žáků 1. ročníku proběhne až v termínu 2. září (dále již 6. září a 9. září 2021).

V případě testování žáků 1.- 3. ročníku je opět umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). V tomto případě testování proběhne ve speciálně vyčleněné místnosti.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později nebo jiný den, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Naše škola obdržela testovací sady Genrui. Odkaz na instruktážní video k testování https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

 

Testování nepodstupují žáci,

  • kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování),
  • po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),
  • kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu).

 

Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit ve škole i školní družině pouze za dodržení přísnějších režimových opatření (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb.

 

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

  1. a) testovaní s negativním výsledkem

- žáci nosí roušky pouze ve společných prostorách školy (chodba, WC), ve třídě je nemají

  1. b) netestovaní

- žáci nosí roušky po celou dobu pobytu ve škole

 

Podrobnější informace zde :

https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/