Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Zápis do 1. ročníku 2023/2024

Zápis do 1. ročníku 2023/2024Datum konání:
12.4.2023

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 proběhne dne 12. 4. 2023 v době 14.00–17.00 hodin v Základní škole Příkazy.

Věk zapisovaných dětí:

 • Děti narozené v období 01. 9. 2016–31. 8. 2017.

 • Děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

 • Děti, které dovrší 6 let až po 1. 9. 2023:

a) pokud dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2023 – musí mít doporučení školského poradenského zařízení

b) pokud dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2023 – musí mít doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Průběh zápisu:

 • K zápisu se dostaví zákonný zástupce se svým dítětem dne 12. 4. 2023 v době 14.00–17.00 hodin do ZŠ Příkazy

 • S sebou je potřeba vzít svůj OP a rodný list dítěte, u cizinců pas.

 • Na místě zápisu vyplníte: Žádost o přijetí k povinné školní docházce, Zápisní list

 • Je-li dítě v termínu zápisu nemocné, může se zákonný zástupce dostavit bez něj.

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024:

 • Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Příkazy.

 • Žáci, kteří byli v loňském školním roce zapsáni do ZŠ Příkazy, a byl jim povolen odklad povinné školní docházky.

 • Žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožňují kapacitní možnosti školy.

 • Pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem.

Počet žáků přijímaných ve školním roce 2023/2024:

 • Ve školním roce 2023/2024 bude otevřena jedna první třída. Žáci budou přijímáni do kapacity jedné třídy.

Oznámení o přijetí:

 • Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením na budově školy a na webových stránkách školy – www.zsprikazy.org.

 • Uchazeči, kteří budou přijati, budou uvedeni v seznamu pod jejich přiděleným registračním číslem zároveň s výsledkem řízení u každého z nich.

 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebude rozesíláno poštou.

Žádost o odklad plnění povinné školní docházky:

 • O odklad povinné školní docházky má zákonný zástupce dítěte možnost požádat, pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé.

 • Formulář „Žádost o odklad povinné školní docházky“ je k dispozici na www.zsprikazy.org.

 • Součástí žádosti je doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 • Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Co našim žákům nabízíme?

 • Různé zájmové útvary - např. Anglický jazyk, Florbal, Fotbal, Taneční kroužek, pobočka ZUŠ

 • Výuku anglického jazyku již od prvního ročníku.

 • Provoz školní družiny 6.00-16.30 hodin.

 • Výuku v klidném a vlídném prostředí malé školy.

Zápis do 1. ročníku.jpg