Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídyDatum konání:
6.4.2021

Zápis do 1. třídy základní školy

 

V souvislosti s opatřením ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 vycházejících z mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 jsme

Zápis do 1. třídy - plakát.jpg

 upravili podmínky a průběh zápisu na ZŠ a MŠ Příkazy, příspěvková organizace následovně:

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 proběhne pouze formálně (bez přítomností dětí) a to podáním žádosti o přijetí k povinné školní docházce: 

v období od 6. 4. 2021 do 23. 4. 2021

Průběh zápisu:

 • Formuláře potřebné k zápisu obdrží zákonní zástupci dětí školského obvodu ZŠ Příkazy (Příkazy a Hynkov) do poštovní schránky. Dále je možnost je stáhnout na odkazech níže, případně po domluvě si objednat vyzvednutí v ředitelně školy.

Žádost o odklad

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

 • Doručení vyplněného formuláře je možno jedním z následujících způsobů:

  • vložením do dopisní schránky školy umístěné u vchodu školy (v zalepené obálce)

  • poštou na adresu školy (ZŠ a MŠ Příkazy, Příkazy 22, 783 33 Příkazy)

  • do datové schránky školy (ID schránky: ricmgyy)

  • e-mailem na adresu školy (reditel@zsprikazy.org) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email).

 • Po obdržení žádosti Vám bude e-mailem nebo telefonicky sděleno registrační číslo vaší žádosti.

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022:

 • Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Příkazy.

 • Žáci, kteří byli v loňském školním roce zapsáni do ZŠ Příkazy, a byl jim povolen odklad povinné školní docházky.

 • Žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožňují kapacitní možnosti školy.

 • Pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem.

Věk zapisovaných dětí:

 • Děti narozené v období 01. 9. 2014–31. 8. 2015.

 • Děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

 • Děti, které dovrší 6 let až po 1. 9. 2021:

a) pokud dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2021 – musí mít doporučení školského poradenského zařízení

b) pokud dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2021 – musí mít doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Počet žáků přijímaných ve školním roce 2021/2022:

 • Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena jedna první třída. Žáci budou přijímáni do celkové kapacity školy.

Oznámení o přijetí:

 • Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením na budově školy a na webových stránkách školy – www.zsprikazy.org.

 • Uchazeči, kteří budou přijati, budou uvedeni v seznamu pod jejich přiděleným registračním číslem zároveň s výsledkem řízení u každého z nich.

 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebude rozesíláno poštou.

Žádost o odklad plnění povinné školní docházky:

 • O odklad povinné školní docházky má zákonný zástupce dítěte možnost požádat, pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé.

 • Formulář „Žádost o odklad povinné školní docházky“ je možno stáhnout na odkazu níže.

 • Součástí žádosti je doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 • Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Co našim žákům nabízíme?

 • Různé zájmové útvary - např. Keramika, Lego, Anglický jazyk, Florbal, pobočka ZUŠ

 • Výuku anglického jazyku již od prvního ročníku.

 • Provoz školní družiny 6.00-16.00 hodin.

 • Výuku v klidném a vlídném prostředí malé školy.