Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Akce školy > Co se dělo ve škole a školce na podzim

Co se dělo ve škole a školce na podzimDýňobraní  s lampionovým průvodem

Vše začalo svozem dýní do školy. Pan Jaroslav Sauer a pan Miloslav Novák nám darovali dýně, které jsme s  našimi žáky  přepravili na vozíku do školy. Pro každou třídu byla  přichystána velká dýně, kterou si žáci mohli vyřezat, vyzdobit, pomalovat, nebo jí dát jinou krásnou podobu. Dýně jsme vystavili před školou, aby nás ochránily před zlými duchy.

Lampionový průvod začal po setmění. Letos ho vedla družina poníků s krásně zdobeným vozem  manželů Hrabčíkových z Nákla. Děti byly nadšené osvíceným povozem a nejraději by se všechny svezly. Po příchodu průvodu na hřiště nás čekala dobrodružná stezka odvahy. V lesíku za hřištěm , kde svítila světýlka, plnily děti strašidelné  úkoly. U posledního stanoviště za kapličkou čekala na odvážlivce malá odměna. V areálu  mohly děti tvořit  a vyrábět dýně do soutěže o nejhezčí a nejstrašidelnější dýni. Porota  měla  těžké rozhodování a proto po zásluze odměnila všechny.

Během celého odpoledne bylo připraveno bohaté  občerstvení,  které připravili zaměstnanci školy  ve spolupráci s rodiči. Teplý  punč a čaj, párky v rohlíku a dobroty napečené od maminek a babiček. Mezi sladkými zákusky byly i jednohubky, šneci a tlačenka. Všem moc chutnalo.

Poděkování patří panu Sauerovi a panu Novákovi z Nákla za poskytnuté dýně, rodičům za  dobroty a jejich prodej,  pracovnicím kulturní komise za tvoření s dětmi a všem, kteří s námi strávili pěkné odpoledne.

 Výtěžek z této akce bude použit na činnost dětí v mateřské a základní škole.

Mgr. Eva Zvěřová

Dýňobraní  s lampionovým průvodem_1.jpeg Dýňobraní  s lampionovým průvodem_2.jpeg

Předvánoční Hynkov a Příkazy

V pátek 25. listopadu žáci Základní školy Příkazy předvedli na Hynkově své pěvecké vystoupení společně s recitací vánočních básní, které doprovodilo slavnostní rozsvícení nazdobené kapličky. O den později, 26. listopadu, své vánoční vystoupení prezentovali také na Předvánočních Příkazích při příležitosti rozsvícení vánočního stromečku. Příchozí si zde mohli pochutnat také na čerstvých domácích vaflích od našich žáků nebo si od nich na obličej nechat namalovat obrázek s vánoční tematikou. Nejen vystoupení, ale také malování na obličej i možnost pochutnat si na čerstvých vaflích, sklidily velký úspěch.

Mgr. Jana Nováková

Předvánoční Příkazy_malování na obličej.jpeg

 

Projektový den v Nákle

Přišli jsme do místnosti, kde jsme byli celou dobu. Udělali jsme si placky se jménem. Sedli jsme si do kruhu a hráli hru BANG, PIF, PAF! Jakmile jsme dohráli, tak jsme si vybrali kartičku a sedli si do kruhu. Každý říkal, co měl napsaného na kartičce. Všem bylo jasné, koho si vylosoval. Nastala práce ve dvojicích. Já jsem měla Vendu. Dostali jsme papír s čísly a písmeny, který jsme nechali na lavici a šli hledat odpovědi k mikroskopům. Bylo to moc jednoduché.

Lucie, 5. třída

Hráli jsme hru BANG, PIF, PAF! S panem učitelem Michalem a suchým ledem byla zábava. Ochutnávali jsme zmražené hroznové víno. Pracovali jsme s mikroskopy. Na WC u kluků byla díra ve dveřích. Byli tam dva papoušci. Moc mě to bavilo.

Lukáš, 5. třída

Šli jsme do Nákla pouze pátá třída. Hned na začátku jsme si udělali odznaky se jménem. Následovala poznávací hra BANG, PIF, PAF! Rozdělili jsme se do dvojic a začali pracovat s mikroskopy. Hledali jsme odpovědi na otázky.  Pan učitel nám donesl suchý led, se kterým jsme dělali pokusy. Ochutnali jsme zmražené hroznové víno. Moc mě zaujaly jejich záchody, protože ve dveřích byla díra a skříňka č. 55 s Taryho nálepkou.

Milan, 5. třída

Celá naše 5. třída se na tento den těšila. Šli jsme tam dlouhou cestou. Není divu, že nás netrpělivě vyhlíželi. Učil nás pan učitel Michal Rus, který donesl suchý led. Drželi jsme ho v ruce – štípal nás.  Zahráli jsme si hru a pracovali s mikroskopy. Vyplňovali jsme super list. Byli jsme spolu ve dvojici.  Pak jsme se rozloučili. Bavilo nás to. Zážitek dne – na WC měli prokopnuté dveře.

Ondřej a Jakub, 5. třída

V Nákle jsme začali hraním seznamovací hry. Následoval výběr kartičky s hádankou, která nám určila kamaráda do dvojice. Dostali jsme listy, na kterých bylo číslo a písmeno. Pomocí mikroskopů jsme hledali správnou odpověď. Tajenka zněla: „SUCHÝ LED“. Dělali jsme různé pokusy. Vložili jsme do něj hroznové víno, které jsme pak snědli. Moc se mi to líbilo.

Adéla, 5. třída

Celá naše třída šla do Nákla. U vchodu nás čekala paní učitelka, která nás vedla do šaten. Tam jsme se vyzuli, vysvlékli a šli jsme nahoru do patra. Hráli jsme seznamovací hry. Během práce s mikroskopy jsem pracovala se Sašou. Společně jsme hledali odpovědi na otázky. Viděli jsme zajímavé věci.

Kateřina, 5. třída

Projektový den v Nákle.jpg

Záložka do knihy spojuje školy

Měsíc říjen je od roku 2008 Mezinárodním měsícem školních knihoven. K této příležitosti vyhlásil Národní institut vzdělávání a mládeže v Bratislavě společně s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně 13. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy: Můj literární příběh čeká na Tvé přečtení.  Žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku ZŠ Příkazy se stali jeho součástí. V hodinách českého jazyka a výtvarné výchovy vytvořili pro své zahraniční vrstevníky z partnerské ZŠ Jána Smreka (Melčice-Lieskové) záložky do knih s tipem na své oblíbené knížky. Hotové záložky společně s upomínkovými předměty jsme s radostí odeslali a netrpělivě čekali na odezvu. Obsah příchozího balíčku nám přiblížil nejen slovenský jazyk, ale také historii jejich obce a školy či práci jednotlivých žáků. Naší odměnou není pouze diplom o účasti na česko-slovenském projektu, ale také získání nových kamarádů. Společně jsme začali psát dopisy. Přátelství totiž nemá hranice!

Mgr. Lenka Kaprálová

Mikuláš u nás ve škole

Mikuláš byl v naší škole s čertem a andělem, Čert byl jenom jeden, anděl též jeden. Jako první šli k prvňákům, nakonec šli k nám. Vyfotili jsme se s Mikulášem, čertem a andělem. Pak jsme je viděli v okně, jak šli ke školce.

Maruška Přidalová

V naší škole byl Mikuláš i letos. Začalo to tak, že 5. 12. druhou hodinu jsme uslyšeli zvonění venku, z otevřeného okna. O přestávce jsme slyšeli zvonění znovu, ale ve škole. Třetí hodinu k nám přišli druháci a měli jsme čtení a psaní. Pak přišli anděl, Mikuláš a čert. Řekli jsme básničku a dostali jsme nadílku. Nakonec jsme se vyfotili.

Alžbětka Vachutková

Jako každý rok u nás ve škole byl Mikuláš. Slyšeli jsme, jak bouchal na dveře a štěrchal řetězy. Potom si otevřeli dveře a byli u nás. Čert nestrašil a anděl neměl svatozář. Ale stejně to bylo zábavné.

Daník Petrskovský

žáci 3. ročníku

Mikuláš u nás ve škole.jpeg

Předvánoční čas v mateřské škole

Děti předškolního věku začaly předvánoční čas slavit zcela netradičně – zahájením plaveckého výcviku. Od konce listopadu naši předškoláčci jezdí každý pátek na předplavecký výcvik do Uničova.

Nejen předškoláčci, ale také malé děti se na Vánoce začaly velmi těšit. V mateřské škole jsme nacvičili dramatizaci Vánoční pohádky, kterou mohli vidět nejen rodiče, ale také zbytek návštěvníků předvánočního jarmarku v Příkazích. Na předvánočním jarmarku jsme s našimi dětmi vystoupili s touto krásnou pohádkou, ale také jsme se zúčastnili prodeje vánočního zboží. S dětmi jsme připravili velmi krásné dekorace ze šišek, z keramiky či ponožek. Děti také v mateřské škole upekly cukroví určené na tento jarmark.

V mateřské škole se také na Vánoce pilně připravujeme, ať už se jedná o vyzdobení mateřské školy, pečení cukroví, poslech a zpěv koled, nebo také zdobení stromečku. Ve školce nás také navštívila známá trojka – Mikuláš s Andělem a Čertem, od kterých děti dostaly krásné Mikulášské balíčky.

Společně s dětmi bychom všem chtěli popřát krásné prožití Vánočních svátků, plné pohody, legrace a krásný Nový rok 2023!

Přeje kolektiv a všechny děti z mateřské školy!

Předvánoční čas v mateřské škole.jpg